20 marca 2018

Reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Prawnicy Kancelarii WSKP Kraków reprezentują Klientów w toku postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

 

Przygotowujemy pisma procesowe oraz uczestniczymy w negocjacjach, celem polubownego rozwiązania powstałych sporów.

Prawnicy Kancelarii radców prawnych WSKP reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Przygotowujemy pisma procesowe oraz uczestniczymy w negocjacjach w celu polubownego rozwiązania sporów.

Kategorie :
Pomoc osobom indywidualnym

Najnowsze artykuły

Akcje rejestrowane
W dniu 13.06.2019 r. wpłynął do Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
18 lipca 2019
Zobacz więcej
Sprawozdanie roczne kary
Z uwagi na zbliżającą się datę 15.07.2019 r. tj. ostateczny termin na złożenie sprawozdania finansowego...
10 lipca 2019
Zobacz więcej
Przedsiębiorstwo w spadku
Dzisiejszy wpis stanowi kontynuację rozważań poświęconych tematyce zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej, instytucji umożliwiającej kontynuację dotychczasowej działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy w ramach pozostawionego przez niego przedsiębiorstwa.
3 lipca 2019
Zobacz więcej