Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Dyrektywa Omnibus 2023 w Polsce – jakie zmiany i obowiązki wprowadza nowa ustawa?

Maciej Stawowy
omnibus 2023 w Polsce zmiany ustawa i imlementacja
 • Prowadzisz sklep internetowy?
 • Pewnie słyszałeś o dyrektywie Omnibus. Ale czy wiesz, co ona wprowadza?
 • Czy wiesz jakie masz obowiązki w związku z jej wejściem w życie?
 • Czy może powinieneś przygotować nowe dokumenty albo zmienić regulamin swojego sklepu internetowego?

W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej nurtujących Was pytań.

Obowiązki prowadzącego sklep internetowy w Polsce w związku z wejściem w życie Dyrektywy Omnibus

 1. Po pierwsze, osoba prowadząca sklep internetowy zobowiązana jest do udostępnienia informacji o:
 • adresie przedsiębiorstwa (adresie prowadzonej przez siebie firmy)
 • adresie poczty elektronicznej (adres e-mail)
 • numerze telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą.

2. Po drugie, jeżeli dajesz możliwość dodawania opinii o produktach wystawianych przez konsumentów, jesteś zobowiązany podać informacje o tym, czy i w jaki sposób zapewniasz, że publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli (nie dotyczy to opinii publikowanych przed 1 stycznia 2023 r.).

3. Dostawca internetowej platformy handlowej ma obowiązek podania informacji, czy osoba oferująca produkty na platformie jest przedsiębiorcą. Czym jest internetowa platforma handlowa dowiesz się w dalszej części wpisu. Jest to kolejna zmiana wprowadzona Dyrektywą Omnibus.

 

Większość osób kojarzy jednak hasło Omnibus z obowiązkami związanymi z informacją o cenie przy jej obniżce.
Dyrektywa wprowadza względem przedsiębiorców prowadzących sklep internetowy, aby w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie zamieścili informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, natomiast jeśli produkt lub usługa jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, przedsiębiorca ma obowiązek zamieszczenia informacji o najniższej cenie, która obowiązywała od dnia wprowadzenia tego towaru lub usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Dodatkowo, gdy prowadzący sklep internetowy wprowadził w swoim sklepie indywidualne dostosowanie ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, zobowiązany jest o tym informować.

Jak widać po powyższym, zmiany mają na celu przede wszystkim szersze informowanie konsumentów o stosowanych względem nich praktykach przez podmioty sprzedające swoje produkty za pomocą sklepu internetowego.

 

Nowe definicje zawarte w dyrektywie Omnibus

Dyrektywa wprowadza ponadto nowe definicje:

 1. internetowa platforma handlowa – usługę korzystającą z oprogramowania, w tym strony internetowej, części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, która umożliwia konsumentom zawieranie umów na odległość z innymi przedsiębiorcami lub konsumentami;
 2. dostawca internetowej platformy handlowej – przedsiębiorca, który umożliwia korzystanie lub obsługuje, lub dostarcza oprogramowanie, stronę internetową, część strony internetowej lub aplikację umożliwiające konsumentom w ramach internetowej platformy handlowej, zawieranie umów na odległość z innymi przedsiębiorcami lub konsumentami;
 3. produkt – rozumie się przez to każdy towar lub usługę, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych.

 

Powyższe zmiany nie muszą powodować konieczności modyfikacji regulaminu sklepu internetowego. Warto zweryfikować treść stosowanego dotychczas regulaminu i sprawdzenie, czy nasz regulamin spełnia te wymogi. Niemniej, informacje o wykonywaniu niektórych obowiązków przez przedsiębiorców można dodatkowo zamieścić w treści regulaminu, jak również rozszerzyć regulamin o wyżej wskazane definicje.

Same informacje o tym, czy i w jaki sposób weryfikowane są opinie można umieścić na stronie internetowej bezpośrednio przy zamieszczonych opiniach (implementacja narzędzia do informacji o opiniach), a opcjonalnie również dokonać zmiany w regulaminie sklepu internetowego.

Jeżeli stosujesz indywidualne dostosowanie ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, poprzez profilowanie czy wykorzystywanie algorytmów regulaminie – obowiązek informacyjny może zostać zrealizowany np. poprzez przekazanie bezpośredniej informacji konsumentowi, w momencie gdy zaproponowana mu cena została indywidualnie, a dodatkowo poprzez umieszczenie stosownego oświadczenia o korzystaniu z indywidualnego dostosowania ceny w regulaminie sklepu internetowego.

Obowiązek wskazania najniższej ceny towaru lub usługi obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki nie wpływa na treść regulaminu. obniżona cena powinna być każdorazowo umieszona obok produktu na stronie internetowej. Oczywiście opcjonalnie można umieścić informację, iż przedsiębiorca stosuje się do nałożonego obowiązku informacyjnego w treści regulaminu sklepu internetowego.

 

Sprzedaż treści cyfrowych 

Jeżeli jednak w ramach prowadzonego przez Ciebie sklepu internetowego zawierane są umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, wprowadzone zostały zmiany dotyczące prawa odstąpienia od umowy, o które należy rozszerzyć regulamin sklepu internetowego:

W obowiązującym stanie prawnym konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Zmiana przepisu polega na dodaniu elementu przyjęcia przez konsumenta do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy oraz wymogu przekazania przez przedsiębiorcę potwierdzenia otrzymania zgody zgodnie z art. 15 ust. 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta (zgoda na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);

W związku z nowelizacją dodano również nowy przepis w zakresie obowiązków konsumenta po odstąpieniu od umowy – w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 

Zmiany dotyczące e-commerce (strony, aplikacje, sklepy internetowe), w których sprzedawane są treści cyfrowe, np. e-booki, są dalej idące niż względem podmiotów prowadzących sprzedaż innych przedmiotów za pomocą sklepów internetowych.

 

Warto zweryfikować treść regulaminu czy spełnia wymagania dyrektywy Omnibus oraz informacji przekazywanych konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu →