Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Zwroty i reklamacje

Zwroty

Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przysługuje Tobie prawo do odstąpienia od umowy opisane w niniejszym paragrafie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
Jeżeli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować o tym Sprzedawcę, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sprzedawcy: [email protected]. Wystarczające dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy będzie wysłanie tego oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Po otrzymaniu przesłanego przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwróci Tobie, nie później niż w terminie 14 dni, wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został przez Ciebie użyty przy zawarciu umowy, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Tobie, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub wykonanie usługi, zamówionej w ramach Usługi cyfrowej, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Składając Zamówienie wyrażasz zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej przed terminem, o którym mowa w ust. 1 powyżej i jest świadoma/y utraty prawa do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”, dostępnej pod adresem: http://wskp.pl/#kontakt.

 

Reklamacje

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za niezgodność z umową Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych, kupionych w Sklepie.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczane przez nas Produkty cyfrowe i Usługi cyfrowe posiadały najwyższą jakość. Produkty cyfrowe i Usługi cyfrowe prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
Reklamacja odnoszące się zarówno do Produktów cyfrowych, Usług cyfrowych, jak i funkcjonowania Sklepu, powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Ciebie jako naszego Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady lub usterki) oraz żądanie związane z reklamacją, co ułatwi i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji.
Reklamację w formie mailowej możesz wysłać na adres e-mail Kancelarii WSKP: [email protected], a w formie pisemnej na adres Kancelarii WSKP: ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków.
Reklamację możesz ponadto złożyć korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce „Kontakt”, dostępnej pod adresem: http://wskp.pl/#kontakt.
Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Ciebie reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Ciebie o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
Informujemy, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona względem Klientów, niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.