Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Dostawa i płatności

Formy płatności

W ramach Sklepu oferujemy następujące formy płatności:

  1. tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Kancelarii WSKP, dane do przelewu:
    Maciej Stawowy WSKP Kancelaria Radcy Prawnego
    ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków
    Numer rachunku bankowego: 58 1050 1445 1000 0092 1683 7345

  2. za pośrednictwem serwisu szybkich płatności: Tpay, dostarczanym przez: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Władysława Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000412357 przez Sąd Rejonowy dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający numer REGON: 300878437 oraz numer NIP: 7773061579, o kapitale zakładowym 5 494 980,00 złotych w całości wniesionym.

Warunki dostawy

Zamówiony przez Ciebie Produkt cyfrowy wyślemy na wskazany przez Ciebie w formularzu Zamówienia adres e-mail, niezwłocznie po zaksięgowaniu się płatności.
Jeżeli zamówisz Usługę cyfrową skontaktujemy się z Tobą pod wskazanym przez Ciebie w formularzu Zamówienia adresem e-mail lub podanym przez Ciebie numerem telefonu najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu się płatności lub otrzymaniu Twojej wiadomości mailowej.
Realizacja usługi, zamówionej w ramach Usługi cyfrowej nastąpi w terminie wskazanym w opisie Usługi cyfrowej lub indywidualnie z Tobą ustalonym, w trakcie kontaktu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
Jeżeli nie wpłacisz ceny za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie, Twoje Zamówienie zostanie anulowane.