Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Tag: upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to specjalna procedura sądowa, która pozwala osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na uregulowanie swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie zadłużonej osobie rozpoczęcia od nowa i uniknięcie dalszej spirali zadłużenia.

W ramach procedury upadłościowej konsumenckiej następuje zablokowanie egzekucji wobec dłużnika oraz zawieszenie terminów przedawnienia zobowiązań. Dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu, który po rozpatrzeniu sprawy może ogłosić upadłość konsumencką. Następnie wyznaczany jest syndyk, który ma za zadanie zbieranie i rozliczanie majątku dłużnika oraz regulowanie zobowiązań wobec wierzycieli.

Po zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnik otrzymuje tzw. świeży start, czyli możliwość rozpoczęcia nowego życia bez obciążających go długów.

 

Tematy związane z „upadłość konsumencka” poruszane na naszej stronie: