Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Upadłość konsumencka a układ z wierzycielami: które rozwiązanie jest lepsze dla mnie?

Maciej Stawowy
układ z wierzycielami czy upadłość konsumencka

Jeżeli zastanawiasz się, czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie, mam nadzieję, że ten wpis rozwieje wiele wątpliwości.

Po pierwsze, o czym należy pamiętać, upadłość konsumencka dotyczy jedynie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – czyli właśnie konsumentów.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą (masz firmę), nie możesz złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W takim przypadku możesz oczywiście dokonać weryfikacji, czy nie powinieneś złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca. Warto w tym miejscu nadmienić, że upadłość prowadzona wobec przedsiębiorcy toczy się w inny sposób, jest bardziej sformalizowana i wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów. Stąd też, jeżeli masz taką możliwość, warto rozważyć zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej i wtedy przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości jako konsument.

Podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność czyli brak możliwości regulowania swoich wymagalnych zobowiązań.

Jeżeli zatem przykładowo comiesięcznie spłacasz raty kredytów, pożyczek itp. w wysokości np. 1000 zł, a zarabiasz 2500 zł i koszty Twojego życia wynoszą np. 2000 zł, z prostego działania matematycznego wynika, że brakuje Ci 500 zł miesięcznie na spłatę swoich zobowiązań.

W takim przypadku możesz oczywiście rozważyć zawarcie umowy z wierzycielami, rozkładając zobowiązanie na więcej rat itp.

Jeżeli jednak wiesz, że nie jesteś w stanie spłacić swoich zobowiązań, bo wysokość rat i perspektywa zarobków (albo właśnie brak perspektywy polepszenia sytuacji finansowej) wskazują, że Twoje zobowiązania Cię przerastają – warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Czym różni się postępowanie upadłościowe od „dogadania się” z wierzycielami?

 Postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez Sąd, z udziałem syndyka. Powoduje to oczywiście pewien formalizm.

„Dogadać się” z wierzycielami można zawsze i jest to rozwiązanie prostsze do przeprowadzenia.

Najważniejsze są jednak skutki, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości i jej zakończenie.

W przypadku podpisania ugody z wierzycielami ważne jest to na co się umówicie.

W przypadku, gdy zdecydujesz się na upadłość konsumencką to Sąd ustali, czy i w jakim zakresie będziesz zobowiązany do zapłaty na rzecz wierzycieli.

 

Co oznacza to w praktyce?

  1. Po pierwsze – z chwilą gdy sąd ogłosi Twoją upadłość syndyk przejmuje Twój majątek i nim zarządza. Wierzyciele nie mogą skutecznie egzekwować swoich zobowiązań u komorników.
  2. Po drugie – sąd bierze pod uwagę Twoją sytuację finansową i osobistą, ustala czy jesteś w stanie spłacić wierzycieli, a jeżeli tak to w jakim zakresie.

 

Jeżeli jesteś osobą chorą i masz niewielkie perspektywy na osiągnięcie dochodu, który pozwoli na spłatę długów, wysoce prawdopodobne jest, że nie będziesz zobowiązany do spłaty wierzycieli w jakimkolwiek zakresie.

Jeżeli natomiast sąd ustali, że jesteś w stanie dokonywać spłat na rzecz wierzycieli, wówczas ustali w jakiej wysokości i w jakim czasie.
Co do zasady ten czas nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy.

 

Dla przykładu:

  • Twoje zarobki wynoszą 3500 zł miesięcznie.
  • Na utrzymaniu masz dwójkę dzieci.
  • Twoje koszty miesięcznego utrzymania wynoszą ok. 3200 zł.
  • Twoje długi wynoszą ok. 100.000 zł.
  • Sąd nie znalazł podstaw do ustalenia, że Twoje możliwości zarobkowe są wyższe niż uzyskiwane wynagrodzenie.
  • Ponadto sąd ustalił, że nie doprowadziłeś do swojej niewypłacalności celowo lub wskutek rażącego niedbalstwa.

W takim wypadku wysoce prawdopodobne jest, że plan spłaty zostanie ustalony na kwotę nie wyższą niż 300 zł miesięcznie na okres maksymalnie 36 miesięcy.
Co oznacza, że faktycznie możesz być zobowiązany do zapłaty w ratach kwoty 12.000 zł.

Co najważniejsze – po wykonaniu tak ustalonego planu spłaty, Twoje zobowiązania ulegają umorzeniu. Zostajesz oddłużony.

Oddłużenie, które jest głównym celem postępowania upadłościowego względem konsumentów, stanowi realny świeży start.

 

Każdy przypadek wymaga indywidualnego zweryfikowania.
Pamiętać należy, że postępowanie upadłościowe może trwać kilka miesięcy, a nawet lat do czasu ustalenia planu spłaty.
Warto dokonać analizy konkretnej sytuacji aby mieć wiedzę odpowiednią do podjęcia optymalnej decyzji.

 

We wszelkich sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi zapraszamy do kontaktu z Kancelarią WSKP.