Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Tag: prawo upadłościowe

 

Prawo upadłościowe to zbiór przepisów regulujących procedury związane z postępowaniami upadłościowymi. Prawo to określa m.in. warunki ogłoszenia upadłości, zasady zaspokajania wierzycieli, uprawnienia syndyków oraz sposób rozliczania majątku dłużnika.

Prawo upadłościowe reguluje również procedury restrukturyzacyjne, czyli postępowania mające na celu umożliwienie przedsiębiorstwom lub innym podmiotom gospodarczym w kłopotach finansowych restrukturyzację swojego zadłużenia i kontynuowanie działalności. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego możliwe jest m.in. zawarcie ugody z wierzycielami lub przeprowadzenie likwidacji przedsiębiorstwa.

Prawo upadłościowe jest ważnym elementem ochrony praw konsumentów i przedsiębiorców w przypadku trudności finansowych, a także wpływa na stabilność rynku i gospodarki jako całości.

Tematy poruszany przez nas o Prawie Upadłościowym: