Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Upadłość konsumencka i jej koszty

Maciej Stawowy
Upadłość konsumencka i jej koszty

Upadłość konsumencka, o której wspominaliśmy w naszych wpisach poprzednich wpisach:
(m.in. wniosek o upadłość konsumencką, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ugoda konsumencka i upadłość w 2023), to nic innego jak postępowanie upadłościowe dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Jeżeli nie posiadasz środków pieniężnych na spłatę Twoich zobowiązań to najpewniej to postępowanie upadłościowe będzie najlepszą drogą do oddłużenia.

Co istotne, a być może o tym nie wiedziałeś, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i ogłoszenie upadłości nie wymaga dużych środków finansowych, a w wielu przypadkach może zostać przeprowadzone za darmo.

 

Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Jak już we wstępie wskazaliśmy, upadłość konsumencka to postępowanie o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. nieprowadzących swojej firmy.

Co więcej, jeżeli kiedyś prowadziłeś firmę nie dyskwalifikuje Cię to do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. A jeżeli prowadzisz firmę i chciałbyś skorzystać z postępowania dotyczącego konsumentów, możesz zamknąć działalność i również złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Żeby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz wykazać, że nie jesteś w stanie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań.

 

W związku z powyższym, do przygotowania wniosku warto zebrać dokumenty, z których wynika:

  • kto jest Twoim wierzycielem,
  • jakie masz długi, ich wysokość, termin wymagalności,
  • jaki masz majątek.

 

Krok po kroku – jak napisać wniosek o upadłość konsumencką

W pierwszej kolejności ważne jest zebranie dokumentacji potwierdzającej istnienie długów, ich wysokość oraz dane wierzycieli na rzecz których masz długi.

We wniosku o ogłoszenie upadłości powinieneś wskazać przyczyny powstania niewypłacalności.
Warto opisać w sposób szczegółowy co doprowadziło do zadłużenia i braku możliwości spłaty długów.

 

Sposoby składnia wniosku o upadłość konsumencką:

Jednakże aktualnie wszystkie postępowania toczą się w systemie teleinformatycznym i nawet jeżeli złożysz wniosek w formie papierowej, w trakcie postępowania po ogłoszeniu upadłości będziesz musiał założyć konto w systemie – Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przez ten system dochodzi do wymiany korespondencji z syndykiem i sądem.

Dlatego też warto już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości założyć konto w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.
Możliwe jest oczywiście skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. radcy prawnego, który złoży za Ciebie taki wniosek.
W celu przygotowania takiego wniosku skontaktuj się z naszą kancelarią.

 

Porady dla osób składających wniosek o upadłość konsumencką

 Jeżeli składasz sam wniosek o ogłoszenie upadłości, koniecznie zwróć uwagę na podanie wszelkich informacji istotnych dla oceny Twojej sytuacji.
Zbierz dokumentację dotyczącą Twoich długów, wskaż prawidłowo wszystkich znanych Ci wierzycieli, kwoty zobowiązań oraz majątek jaki posiadasz.

Biorąc pod uwagę możliwe negatywne konsekwencje, jakie niesie za sobą podanie informacji niepełnych lub nieprawdziwych, warto skonsultować przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości lub skorzystanie z pomocy pełnomocnika.

Jeżeli jesteś na etapie zastanawiania się, czy warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, najpewniej Twoja sytuacja finansowa jest bardzo trudna.
Jest to też duże obciążenie psychiczne i łatwo popełnić błąd, nie zauważyć i nie wskazać istotnych dla sprawy okoliczności.
Mając na uwadze jak istotne jest doprowadzenie do oddłużenia, warto rozważyć wsparcie profesjonalisty.

Co więcej, w pewnych sytuacjach warto zastanowić się, czy aby na pewno prowadzenie postępowania upadłościowego jest najlepszym rozwiązaniem.
Nawet bowiem, jeżeli nie jesteś w stanie spłacać Twoich długów, być może w inny sposób możliwe jest oddłużenie, np. przez ustalenie z wierzycielami spłaty na ich rzecz.

 

Warto jednak wiedzieć, że możliwe jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika nawet bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Jeżeli nie jesteś w stanie ponieść kosztów pełnomocnika, a nie potrafisz sam przygotować wniosku o ogłoszenie upadłości możliwe jest również zawnioskowanie o pełnomocnika z urzędu.

 

Co również istotne, we wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu możesz wskazać konkretnego pełnomocnika,
który chciałbyś żeby Cię reprezentował i przygotował dla Ciebie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Podsumowanie

 Upadłość konsumencka dla wielu osób jest jedynym rozwiązaniem na oddłużenie. Warto rozważyć takie postępowanie.
Jeżeli jednak nie wiesz jak przygotować wniosek, nie chcesz popełnić błędu lub wskazać nieprawdziwych lub niepełnych informacji,
warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

W ramach kancelarii przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, reprezentujemy zarówno dłużników jak i wierzycieli.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.