1 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów postępowania upadłościowego