Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

START-UP – czyli jak to zrobić zgodnie z prawem?

Avatar
start up w krakowie 32

START-UP w Krakowie – zrób to z głową!

 
start-up kraków 2

Wstęp – otwarcie działalności gospodarczej /start-up/

Polska, a w ostatnich latach Kraków, stały się idealnym środowiskiem do rozpoczęcia nowej, innowacyjnej działalności gospodarczej, w tym m.in. jako start-up. Kraków stał się miastem otwartym dla młodych ambitnych przedsiębiorców. Zarówno usytuowanie na terenie Polski, jak również całej Europy, w tym łatwy dostęp komunikacyjny do lotniska, czy też autostradą na wschód i zachód, sprzyjają rozwojowi start-upów. Stąd coraz popularniejsze stają się przestrzenie i huby cooworkingowe, które pozwalają spróbować sił na własną rękę przy konieczności poniesienia relatywnie niskich kosztów.
Cyklem wpisów na bloga chcielibyśmy przybliżyć najważniejsze kwestie prawne, którymi głowić może się potencjalny przedsiębiorca zainteresowany rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej (start-up).
W ramach wpisów postaramy się udzielić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości, a związane z procedurami rozpoczęcia działalności, jej prowadzenia, współpracy z innymi podmiotami, zabezpieczeniem naszych praw i obowiązków. A więc zaczynajmy!

W jakiej formie otworzyć działalność gospodarczą /start-up/?

Odpowiedź na to pytanie jest niezmiernie trudna i zależy od wielu czynników. Zarówno działalność gospodarcza wykonywana w formie jednoosobowej, jak również spółki cywilnej, czy też spółek prawa handlowego, wiążą się z szeregiem obowiązków i korzyści płynących z poszczególnych wyborów.
Pierwszym, podstawowym kryterium, jakie warto wziąć pod uwagę jest ocena ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, jak również koszty, które jesteśmy gotowi ponieść w celu zabezpieczenia naszych interesów. Nie zawsze bowiem uzasadnione jest nakładanie na siebie wielu obowiązków, jakie wiąże ze sobą prowadzenie działalności w formie spółki (m.in. start-up).
Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu. Jej założenie jest bardzo proste i jeżeli nie planujemy działalności, która wymaga uzyskania szczególnych zezwoleń, pozwoleń itp., w ciągu jednego dnia możemy bez problemu przystąpić do działania. Niestety działalność ta wiąże się z, co do zasady, nieograniczoną odpowiedzialnością. Generuje jednak najniższe koszty jej prowadzenia, jak również w przypadku ewentualnego niepowodzenia – pozwala szybko ją zawiesić lub nawet całkowicie zakończyć, przy konieczności dopełnienia niewielu formalności. W przypadku podjęcia działalności w kooperacji, możliwe jest jej prowadzenie zarówno w formie spółki cywilnej, jak również spółek prawa handlowego (spółki osobowe lub kapitałowe).
Spółka cywilna nie stanowi spółki w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Nie stanowi ona odrębnego podmiotu, a jedynie umowę między wspólnikami określającą wspólny cel. Jest to też najprostsza forma wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej i podobnie, jak w przypadku jednoosobowej działalności, formalności ograniczone zostały do minimum. Minusem jest jednak również w tym przypadku, co do zasady, nieograniczona odpowiedzialność.
Zupełnie odrębną kwestią jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego. Kodeks spółek handlowych rozróżnia spółki osobowe i kapitałowe, w zależności od tego, co stanowi podstawę jej funkcjonowania, tzn. w przypadku spółek osobowych jej funkcjonowanie co do zasady opiera się na działalności wspólników, którzy prowadzą sprawy spółki, ale jednocześnie odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Zasady odpowiedzialności i wyjątki zostaną omówione w dalszych częściach niniejszego cyklu.

Ile czasu potrzeba, aby rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce?

Na szczęście, niezależnie od wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej (np. start up), co do zasady możliwe jest jej podjęcie już w tym samym dniu. W zależności od wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, jak również od ewentualnej konieczności uzyskania wymaganych prawem dokumentów (np. decyzje/licencje), większość przedsiębiorców mających pomysł na nowy biznes może go rozpocząć w tym samym dniu.
W przypadku spółek kapitałowych, w dniu zawarcia umowy, spółka działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna w organizacji. Podmiot taki, pomimo braku ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców, może zgodnie z prawem, co do zasady, działać, tak jak właściwa spółka.
Kolejnym rozwiązaniem godnym rozważenia, w przypadku chęci szybkiego podjęcia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego (zarówno spółki osobowej, jak również kapitałowej), jest rejestracja spółki przez Internet. System S24 udostępniony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pozwala szybko (co do zasady w terminie 7 dni) dokonać rejestracji spółki w KRS. Proces zakładania spółki za pomocą ww. systemu zostanie przybliżony w osobnym wpisie.

START-UP wstęp

Niniejszy wpis stanowi wprowadzenie do cyklu „START-UP – czyli jak to zrobić zgodnie z prawem” i porusza jedynie wstępne zagadnienia. Cykl będzie w najbliższych tygodniach kontynuowany na stronie www.wskp.pl – zapraszamy do bieżącego śledzenia strony.

Biuro Kancelarii mieści się w Krakowie w Krakowskim Parku Technologicznym.

Ponadto, jeśli potrzebują Państwo porady prawnej lub pomocy przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, założeniu spółki, start-up’a
(zarówno tradycyjnie, jak również przez Internet) zapraszamy również do kontaktu z Kancelarią WSKP w Krakowie pod adresem mailowym [email protected] lub nr telefonu: +48 577 533 499.