Wróblewska-Stawowy

Kancelaria Prawna

Tag: mikroprzedsiębiorca 2020

Mikroprzędsiębiorca 2020 – definicja
Istotne w aspekcie statusu mikroprzedsiębiorcy są konkretne warunki jakie firma musi spełnić.
Przy kryterium kwalifikującym do konkretnej kategorii przedsiębiorstwo brane są pod uwagę elementy:

średniorocznego zatrudnienia
rocznego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu

Mikroprzedsiebiorcą nie będzie przedsiębiorca, który w dwóch ostatnich latach obrotowych tj. 2015 i 2016 przekroczył:
1. średnioroczne zatrudnienie 10 pracowników, oraz
2. obrót netto 2 mln euro, lub
3. całkowity bilans roczny przekroczył 2 mln euro.