20 marca 2018

Obrót nieruchomościami

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, świadczymy kompleksowe usługi związane z przygotowywaniem umów, ich weryfikacją i ewentualnym dochodzeniem roszczeń związanych z transakcjami mającymi za przedmiot nieruchomości.

Wspieramy Klientów indywidualnych naszej kancelarii prawniczej przy negocjacjach z deweloperami. Przygotowujemy dokumentację niezbędną przy uzyskiwaniu pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego. Reprezentujemy Klientów przed odpowiednimi organami administracji publicznej.

 

Jako radcy prawni, świadczymy kompleksową obsługę prawną związaną z obrotem nieruchomościami. Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej.

Kancelaria radców prawnych WSKP w Krakowie oferuje:

  • przygotowywanie i weryfikację umów,
  • dochodzenie roszczeń związanych ze sprzedażą nieruchomości,
  • wsparcie przy negocjacjach z deweloperami,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę.
Kategorie :
Pomoc osobom indywidualnym

Najnowsze artykuły

Plany pracownicze PPK 2019
Już wkrótce w związku z nową ustawą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. największe firmy funkcjonujące na naszym rynku będą musiały zadbać w większym stopniu o przyszłość swoich pracowników.
17 października 2019
Zobacz więcej
Rzecznik Praw Pasażera
Z dniem 1 kwietnia 2019 r. w życie weszła ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadziła znaczące zmiany w zakresie rozpatrywania skarg pasażerów w sprawie odwołania, opóźnienia lotu
4 września 2019
Zobacz więcej
Akcje rejestrowane
W dniu 13.06.2019 r. wpłynął do Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
18 lipca 2019
Zobacz więcej